Tủ bảo ôn rác thải y tế

Tủ bảo ôn rác thải Y tế với chức năng chính là để bảo quản và lưu trữ lượng rác thải trong quá trình doanh nghiệp xử lý rác thải chưa xử lý kịp hoặc không xử lý hết sẽ được lưu trữ tại tủ bảo ôn này. Dưới dây là dòng tủ bảo ôn rác thải Y tế 310 lít fR300-WA.

Danh mục: