Nồi sắc thuốc đông y

  • Máy chính: 01 Máy
  • Phụ kiện tiêu chuẩn:
  • Nắp vung: 16 Nắp
  • Rọ đựng thuốc: 16 Cái
  • Dây mát: 01 Cái
  • Hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển
  • Phiếu bảo hành: 01 Phiếu
  • Biên bản xuất xưởng: 01 Bản
Danh mục: