Máy phun sương AF30

Vận tốc gió: 125 m/giây
– Dòng thổi tối đa: 27 m3/phút (1620 m3/giờ)
– Dung tích bình chứa thuốc: 19 lít
– Tốc độ phun: 0,1 đến 3,6 lít/phút
– Dải phun: Dọc + ngang 12m đến 18 m
– Nhiện liệu hỗn hợp xăng và nhớt: 25:1
– Kích thước: (745 x 485 x 365) mm

Danh mục: