Giường bệnh nhân đa chức năng

  • Chức năng nâng đầu từ 0 – 85°
  • Chức năng nghiêng trái góc 0 – 85º
  • Chức năng nghiêng phải góc 0-85º
  • Chức năng nâng chân 0 – 45°
  • Chức năng hạ chân ngoài: 0 – 90º
  • Chức năng bộ đi vệ sinh
  • Chậu gội đầu tại giường có ống thoát nước
  • Cây truyền nước có thể tăng chỉnh độ cao
  • Bàn ăn di động tại giường
Danh mục: