Thiết bị xử lý rác thải y tế bằng hấp tiệt trùng

Thiết bị xử lý rác thải rắn y tế bằng phương pháp hấp tiệt trùng áp dụng công nghệ hơi nước bão hòa nhiệt độ cao. Tiêu diệt 99% vi khuẩn lây nhiễm. Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và cộng đồng.