LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ HNK-MB30

  • Lò đốt chính: 01 Bộ
  • Tháp xử lý khí thải: 01 Bộ
  • Bồn nước 1000 lít (kèm máy bơm nước): 01 bộ
  • Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo gồm:
  • Cào tro: 01 Cái
  • Sàn đỡ rác: 01 Cái
  • Thùng đựng tro: 01 Cái…..