Thiết bị hút và khử mùi rác thải

Trong hệ thống xử lý rác thải y tế thì có nhiều thiết bị xử lý rác khác nhau, mỗi cái có một công năng riêng. Với thiết bị hút và khử mùi là một trong các thiết bị xử lý rác thải bệnh viện giúp làm sạch không khí, trong quá trình xử lý rác và những khí độc hóa học khác.