Tủ sấy y tế OS200

Hãng sản xuất, lắp ráp: HONGPHAT TECH Co., LTD

– Có âm thanh xác nhận cho tất cả các cài đặt

– Chỉ thị tình trạng tủ trong quá trình gia nhiệt

– Bộ phận điều chỉnh luồng khí: đóng/mở cửa phía sau quạt hút cho

các ứng dụng khác nhau