Nồi hấp khử trùng 23 lít AS20D (màn...

Để nhận "Giá Tốt Nhất" Quý Khách hãy "CHAT" với chúng tôi!

- Hãng sản xuất, lắp ráp: HONGPHAT TECH Co., LTD

- Bộ điều khiển trung tâm (MCU): Điều khiển PID, Có cổng kết nối

máy tính để nạp chương trình phần mềm

- Máy hút tiền chân không và sấy khô: Loại không dầu

- Dải áp lực hút chân không: - (0,6 ÷ 0,9) kg/cm2

Nồi hấp khử trùng 23 lít AS20 (màn hình...

Để nhận "Giá Tốt Nhất" Quý Khách hãy "CHAT" với chúng tôi!

- Hãng sản xuất, lắp ráp: HONGPHAT TECH Co., LTD

- Bộ điều khiển trung tâm (MCU): Điều khiển PID, Có cổng kết nối

máy tính để nạp chương trình phần mềm

- Máy hút tiền chân không và sấy khô: Loại không dầu

- Dải áp suất hút chân không: - (0,6 ÷ 0,9) kg/cm2

Nồi hấp khử trùng 23 lít HP-20LT (màn...

Để nhận "Giá Tốt Nhất" Quý Khách hãy "CHAT" với chúng tôi!

- Hãng sản xuất, lắp ráp: HONGPHAT TECH Co., LTD

- Bộ điều khiển trung tâm (MCU): Điều khiển PID, Có cổng kết nối

máy tính để nạp chương trình phần mềm

- Máy hút tiền chân không và sấy khô: Loại không dầu

- Dải áp suất hút chân không: - (0,6 ÷ 0,9) kg/cm2