address

32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

phone

(04) 7308 6680

email

web.nhanhoa@gmail.com

Nhan Hoa software Company